Contact Dr Silvano Prenc

KVANTNA MEDICINA

KAJ JE SCIO?

ALTERNATIVA Z RACUNALNIKOM

    Tel: + 385 52 223 111

    Mob: 00385 95 901 7887

silvano.prenc@optinet.hr

Dr Silvano's Website

SCIO Official Site

 

Dr Igor Cetojevic

Parthenonos 5
3031 Limassol, Cyprus

Tel: +357 25 342904
Fax:+357 25 452227

Dr. Igor's Webiste

spitaki@spidernet.com.cy

 

Cetojevic dr. Zanka, spec.spl.med.
SCIO terapevt

Tel: 011/32 44 328

Svetogorska 25/1
11000 Beograd

 

 


KVANTNA MEDICINA


Holisticna, energijska, vibratorna, kvantna medicina, ki jo pogosto imenujemo tudi medicina 21. stoletja, zadnje case dobiva vse vec pristašev tudi v uradni znanosti. Ze tisocletja so nam dostopna znanja in vešcine zdravega zivljenja, preventive in stimulacije v teznji k samoozdravitvi. To so predvsem kitajska tradicionalna medicina (akupunktura, zelišcarstvo, tai-chi, chi-gong), indijska ajurveda, joga, aromaterapija, terapije s kristali, zvokom, barvami, dotikom, masaze, obredni plesi razlicnih anticnih kultur…itd.
Vse te metode opazujejo cloveka kot (ne)skladno celoto, ravnotezje med telesom, umom in dušo. Naziv holisticna medicina izvira iz angleške besede whole (houl), kar pomeni ves, cel, popoln, vseobsegajoc.

Z razvojem elektronike in kibernetike so se ta tisocletna znanja potrdila tudi v sodobni znanosti, to je dejstvo, da je naše telo v bistvu energija, ki se hitro giblje v nešteto razlicnih frekvencah. Spomnimo se Tesle, ki je nekoc davno dejal, da bo cloveštvo, z razvojem in preucevanjem nevidnih sil, napredovalo v znanosti v nekaj letih tako hitro, kot v vsem obdobju dotlej.

V knjigi »Vibratorna medicina» dr. RICHARD GERBER poudarja, da Einsteinova teorija, uporabljena na vibratorno medicino, cloveška bitja vidi kot mrezo kompleksnih energijskih polj, ki reagirajo s fizicno-celicnim sistemom. Spoznanje, da je vsa materija v bistvu energija, je temelj za dojemanje, da smo ljudje v bistvu dinamicni energijski sistemi. Ker smo del dinamicnega sistema vesolja, v stalnem gibanju in spreminjanju, je poanta samoozdravitve, da dosezemo ravnotezje. Na kvantnem nivoju smo dobesedno del univerzalne energije, kjer vsak naš del, naj je to fizicni, custveni, mentalni, duhovni – merjeno na nivoju elektromagnetizma – vibrira na doloceni frekvenci.

Po holografskem konceptu, vsak delcek organizma predstavlja cel organizem v malem (DNK predstavlja informacijo o celoti). Zdravje je obcutljivo dinamicno ravnotezje med našim fizicnim, etericnim, astralnim, mentalnim, spiritualnim telesom…itd. Zdravje predstavlja pretok vitalne zivljenjske energije skozi vsa telesa, bolezen pa je stagnacija, ali blok te energije. Ze stari kitajski zdravniki, so ta tok zivljenjske energije, slikovito primerjali s tokom reke, od izvira do izliva. Po nekih prevodih, so to zivljenjsko moc poimenovali »naravna zdravilna moc«.

Sestavni del vsakega zivega bitja je naravna tendenca k samoozdravitvi in to se dogaja neprekinjeno, stalno, na podzavestnem nivoju. Ce k temu na zavestnem nivoju damo mocnost, se ta samoozdravitveni proces lahko tudi pospeši.

KAKO?

Prvi korak so postopne, a obvezne spremembe slabih navad (prekomerna, nepravilna in nekvalitetna prehrana, »zloraba« hrane, alkohola, kave, sladkorja, nikotina, neaktivnost, fizicna, custvena in mentalna nehigiena). Nobena terapija ne bo uspešna, oziroma ne bo dolgorocno ucinkovita, ce bomo nadaljevali z enakimi napakami v nacinu svojega zivljenja.

Drugi korak k naši ozdravitvi so zunanji stimulansi, oziroma naravne terapije energetske medicine (akupunktura, aromaterapija, homeopatija, magnetoterapija, kiropraktika, terapije z zvokom, barvami…detoksikacija in podobno), ali pa kombinacija vseh navedenih terapij skozi SCIO (racunalniški biofeedback – birezonantni antistres sistem).

Akupunkturne tocke, ki se nahajajo na površini naše koze (med fizicnim in etericnim telesom), so v bistvu vhodno-izhodna vrata za ivljenjsko energijo, ki vibrira na razlicnih frekvencah. Tocke so povezane v energijske kanale (meridiane), ki potem naprej komunicirajo z organi in deli telesa, katerim pripadajo. Vsi organi so energijsko in funkcionalno medsebojno povezani ter ravno tako vsak delcek sekunde pošiljajo in sprejemajo (biofeedback princip) informacije iz centrale – naših mozganov.

Ta biološki mehanizem (biofeedback – biorezonanca) deluje neodvisno od naše volje, na podzavestnem nivoju.
V homeopatiji, energetska zdravila (posebno energizirane, potencirane substance), vstopajo v energijsko strukturo cloveka in »išcejo« energijske nepravilnosti, ki so v bistvu vzrok obolenja. Po homeopatskem principu »podobno se zdravi s podobnim », ta zdravila oponašajo travmo in tako telo spodbujajo, da jo spozna in »odlepi«.

Ves cas govorimo o energiji, ki jo vnašamo v organizem preko hrane, vode, z dihanjem. Ona se transformira v nizu kompleksnih fizioloških procesov (Krebsov ciklus). V telesu se vecina informacij in prenos impulza dogajajo na nivoju celicne membrane (kalijum-natrijum pumpa). Vsaka celica je majhna, potrošna baterija, ki jo je, od casa do casa, potrebno dopolnjevati in obnavljati. Vse to se dogaja na podzavestnem nivoju, po shemi DNK, na zavestnem nivoju pa mi to energijo dopolnjujemo z zdravo prehrano, cisto vodo in zrakom, s pozitivnimi mislimi, gibanjem, pocitkom, snom.

Vsaka oblika energije je izmerljiva! S pomocjo SCIO aparata (sistem za biofeedback biorezonantno antistres diagnostiko in terapijo), lahko na posreden nacin izmerimo vitalno energijo. Cilj ni samo meritev energijskega neravnotezja, temvec stimulacija naravnih procesov samozdravljenja skozi energijsko telo, nakar bo naše fizicno telo reagiralo na biokemicnem nivoju.

QXCI (Quantum Xrroid Conscious Interface), ali njegov zadnji tehnološki razvoj SCIO (Scientific Conscious Interface Operator), je trenutno najkompleksnejši biorezonantni biofeedback antistres sistem, izdelan na principih kvantne biofizike, zasnovan pa na principih holisticne medicine. SCIO omogoca biofeedback diagnozo / terapijo, ki je brez kontraindikacij, neinvazivna, neboleca, brez kemije, po meri vsakega organizma. Konstrukcija sistema je tako genialna, da telo v teku terapije, samo na svojem podzavestnem nivoju, izbere kaj mu najbolj (katera frekvenca) ustreza v tem trenutku. SCIO opravi uravnoteženje vseh funkcij organizma, ki so bili moteni zaradi notranjih, ali zunanjih stresogenih faktorjev.

Kaj je stres?

Stres je vse tisto, kar naše bitje privede v nenaravno neravnotezje (disbalans). Ce traja dalj casa, oslabi naše zdravje, ker telo uporablja svoje rezerve in moc, da se lahko na naraven nacin bori z njim. Naj navedem par stresorjev: toksini (onesnazena hrana, voda, zrak, teske kovine, kemikalije, detergenti, kozmeticni preparati…), mikrobi (bakterije, virusi, paraziti, glivice…), travma (fizicna, psihicna, custvena), vplivi iz okolja (vlaga, veter, suša, vrocina, mraz…tehnološka in druga zracenja, radiacije, X-zarki in podobno) pomanjkanje, ali prevesek prehranskih substanc (minerali, vitamini, beljakovine, mašcobe, encimi…) mentalno-custveni vzroki (pretirana skrb, strah, jeza, bes, srd, pohlep, ogorcenost, zalost…) in tudi pomanjkanje ljubezni, prijateljstva, intelektualne stimulacije, neznanje in nezavedanje dejanj, ki vplivajo na naše telo…potem pa še dedni faktorji, konstitucija…itd.

Konstruktor SCIO sistema je prof. William Bill Nelson. Po študiju elektronike, matematike, kvantne medicine…dela na vesoljskih navigacijskih sistemih (Apollo projekt) in vojni industriji (General Motors), se odloci, da svojo genialnost posveti razvoju, ne ubijanju ljudi. Poleg tega poucuje molekularno biologijo, razne modalitete tradicionalne medicine ter zahvaljujoc predhodnemu znanju iz fizike in elektronike piše knjigo »Promorpheus«. Danes zivi in dela v Budimpešti ter še naprej izboljšuje SCIO.

Osnova vsega doslej napisanega je, da vsak energijski fenomen zavzema prostor v vec dimenzijah in je kot tak merljiv.
SCIO meri 3-dimenzionalne oblike (npr. alergenov, bakterij, toksinov, hormonov, encimov, vitaminov…homeopatskih preparatov). Prof. Nelson je izumil in apliciral trivektoralno analizo (QQC). Sistem je izdelan za merjenje elektro-fiziološke reaktivnosti (EPR) na priblizno 10.000 raznih preparatih in substancah.

Vse te meritve se opravljajo 1/1000sec (Xrroid efekt). Po koncanem 3 minutnem testiranju reaktivnosti na razlicne substance SCIO obdela razne elektromagnetne vrednosti v telesu (voltazo, amperazo, upornost, indukcijo, kapaciteto, impedencijo…) prepozna disbalanse in jih nato, tekom terapije, korigira.

To metodo diagnoze in terapije upraviceno imenujemo medicina 21. stoletja. Ta moderna medicinska tehnologija je zasnovana na principih davnih holisticnih metod, ki na prvem mestu obravnavajo celovitega cloveka in se šele potem usmerijo na simptom, ali posamezno bolezen.
Da bi se zdravljenje pricelo, mora skoraj vsak pacient doziveti spremembo zavesti. Zavest je energija, energija pa je zasnovana na kvantumu. Zato majhne stvari in majhne spremembe v zivljenju in naših navadah, na zavestnem nivoju, s podporo ene izmed energetskih terapij, lahko privedejo do velikih sprememb na podzavestnem nivoju, na katerem se tudi dogaja ozdravljenje.

KAJ JE SCIO?

SCIO tehnologija temelji na desetletjih raziskav. Natancnost in zanesljivost SCIO biorezonantnega sistema temelji na dolgoletnih raziskavah, vodenih na poljih bioenergijske in biorezonantne medicine (EDS (elektro dermalni pregled)), Voll meters, Vega, Mora, itd.

Znanost je pokazala, da je naše telo elektricno; torej, elektricna reaktivnost telesa se lahko izmeri preko odgovorov na impedanco, amperazo, voltazo, kapaciteto, induktanco in frekvenco. Aparat meri šestnajst elektricnih parametrov telesa, ne pa samo enostavnega odpora.

Zaradi tega je SCIO edinstven. Najvecji del aparatov za raziskave meri samo odpor (Voll meters, itd.). Trivektor rezonantna frekvenca (matematicni izracun odnosov med voltazo, amperazo in upor) substance, se primerja s trivektor rezonantno frekvenco našega klienta. Ta rezultat v SCIO predstavlja najboljšo mogoco analizo energetske medicine.
V casu testiranja, SCIO aparat, rezonira s tisocimi tkivi, organi, hranljivimi sestavinami, strupi in alergeni, v stotinki sekunde z vsakim, in belezi stopnjo, do katere telo reagira. Ta hitri tip testiranja je znan kot Xrroid proces.

Kaj v bistvu dela SCIO?

SCIO skenira telo klienta, podobno kot poteka skeniranje racunalnika pri iskanju virusov, in išce vse: od virusov, pomanjkljivosti, slabosti, alergij, abnormalnosti in obcutljivosti na hrano. Obvešca o biološkem reaktivitetu in rezonanci v vašem telesu in opozarja na potrebe, disfunkcije in slabosti. Informacije, ki jih SCIO zbira, se bistveno razlikujejo od X – zarkov, krvnih testov, itd., aparat nam govori o energijskem stanju telesa in smeri, v katerih telo fokusira energijo.

Kako se SCIO povezuje?

SCIO je povezan s klientom preko preveze za glavo in trakov na rocnih in noznih sklepih. Le - ti pošiljajo telesu elektromagnetne signale. Proces skeniranja in terapije je pri SCIO popolnoma nebolec in neinvaziven. Klienti, ki prihajajo na terapijo, so navdušeni nad obcutkom udobja v casu testiranja.

Kaj pa po pregledu klienta?

Po tem, ko SCIO izmeri nivo vitaminov, aminokislin, hranljivih substanc, mineralov, encimov, naravnih sladkorjev, toksinov, nivo hormonov, tonus mišic, bolezen, bakterije, parazite, glivice, viruse ter zdravje in funkcionalnost notranjih organov, te vrednosti primerja z »normalnimi«.

Kako to pomaga?

SCIO v osnovi prikaze vse, kar vpliva na zdravje in blagostanje pacienta. Npr., ce ima nekdo prebavne tezave, SCIO lahko pokaze, da je imel kot otrok salmonelo, ki še vedno povzroca te probleme. Odkrivajo se reakcije na razlicne tipe hrane, kemikalij in druge substance, ki se lahko še dodatno raziskujejo v pogovoru s klientom ter z aktiviranjem drugih programov znotraj SCIO sistema.

SCIO ne pokaze samo negativnih aspektov telesa, ravno tako pokaze tudi tiste pozitivne, vendar pa se, zaradi zelje po izboljšanju zdravja, osredotocamo bolj na negativne vidike in poslabšanje zdravja lahko pravocasno preprecimo.

Ali se SCIO uporablja samo za potrjevanje problematicnih podrocij?


Pravzaprav je to vec od orodja za diagnozo. Na SCIO obstaja veliko programov, ki potem, ko izmerijo frekvence telesa, vracajo nazaj lastne frekvence, da popravijo, ali nevtralizirajo prejete destruktivne frekvence. V nekaterih primerih se lahko frekvence dodajo, v drugih jih sistem vraca ojacane, ali pa deluje proti lastnim telesnim rezonancam.

Kako SCIO poskuša revitalizirati telo?

Glede na to, da je SCIO ustvarjen z uporabo nacel kvantne fizike, to vprašanje je lazje postaviti, kot nanj odgovoriti. V osnovi, v casu terapije SCIO meri rezonanco telesa / reaktivni vzorec in doloca, katera izboljšanja so se zgodila v casu po zadnjem merjenju. V kolikor ni izboljšanja, je vhodna rezonanca spremenjena. Vsako blagodejno regulacijo sistem zadrzuje tako dolgo, dokler pomaga in jo zamenja takoj, ko vec ni koristna.

Ali se SCIO lahko uporablja pri otrocih?

SCIO je zelo primeren za otroke, zato ker oni zelo pogosto ne morejo ustno povedati, kaj jih muci. Otroci s tezavami v obnašanju so pokazali bistvena izboljšanja, ker SCIO odkriva vzroke, ki so k temu doprinesli, kot npr. netoleranca na hrano.

Ali se SCIO lahko koristi na zivalih?


Da. zivali ne morejo komunicirati z nami na nacin, da bi nam povedale, zaradi cesa trpijo, kljub temu, da je lahko vidno, da imajo fizicne in psihološke probleme. Lastniki so opazili znatna izboljšanja v obnašanju in povecano vitalnost svojih hišnih ljubljenckov.


Kako dolgo traja terapija?

Prvi obisk, ki vkljucuje pregled in terapijo, traja priblizno eno uro in trideset minut. Naslednje terapije trajajo eno uro in petnajst minut.

Koliko terapij je potrebno?

Število terapij je odvisno od stanja pacienta. Obicajno se priporoca 1 – 5 terapij. Pri resnih stanjih je potrebno daljše obdobje.


Dr Silvano Prenc
52100 PULA , Svalbina 1
Hrvatska

tel: 00385 52 223 111
mob: 00385 95 901 7887

e-mail: silvano.prenc@pu.t-com.hr

Back to Top
Back to Quantum Medicum